Rezervoari za komprinovani vazduh

Tehničke karakteristike:

spec.png