Dental bezuljni kompresori

Tehničke karakteristike:

spec.png